Γιατί στην ΑΝΟΡ

Υψηλή ποιότητα – χαμηλή τιμή

Ανταλλακτικά

Μια ολοκληρωμένη μονάδα και ταυτόχρονα επίσημος έμπορος κι επισκευαστής αυτοκινήτων  είναι υποχρεωμένος έναντι των πελατών του να διατηρεί συγκεκριμένο στοκ ανταλλακτικών της μάρκας που εκπροσωπεί.

Κατά συνέπεια πάντα υπάρχουν διαθέσιμα και σε επαρκή ποσότητα ανταλλακτικά. Αν συμβεί και ζητηθεί κάποιο σπάνιο ανταλλακτικό, τότε εντός 24 ωρών υπάρχει η δυνατότητα να βρίσκεται στα χέρια του πελάτη. Κάθε ανταλλακτικό της ΑΝΟΡ Α.Ε. εφ΄ όσον τοποθετηθεί στο δικό της συνεργείο, αποκτά αυτόματα ενός έτους εγγύηση.

Ανταλλακτικά